6 noves contractacions a Cunit en el marc del Programa TREFO 2018-2019

6 noves contractacions a Cunit en el marc del Programa TREFO 2018-2019

 

 

 

El passat 14 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya va resoldre favorablement la contractació de 6 persones de Cunit per part de l’ajuntament, en el marc de la convocatòria del Programa Treball i Formació.

Per tal de realitzar la selecció de les persones que derivarà l’Oficina de Treball, s’han establert els següents criteris puntuables per part de l’Ajuntament de Cunit (màxim 6 punts):

Formació relacionada amb el lloc de treball a ocupar. S’haurà d’acreditar mitjançant el títol corresponent—-1 p
Persones que no hagin participat mai en cap programa TREFO (antics P.O) a l’Ajuntament de Cunit ——1p
Experiència laboral relacionada amb el lloc de treball (acreditat mitjançant CV i la Vida laboral) ——-2p
Persones que en els darrers 2 anys han participat en algunes de les accions desenvolupades pel SOM de millora de l’ocupabilitat, segons document acreditatiu del SOM. (La participació en ofertes de treball només compta 1 cop) ——–1p
Altres circumstàncies valorables a l’entrevista personal ——1p

Aquests criteris els trobareu publicats a la pàgina web de l’ajuntament de Cunit (www.cunit.cat), al portal de transparència, i també adjunts a aquesta noticia.

Un cop realitzades les entrevistes, s’ha seleccionat a les 6 persones que seran beneficiàries del programa i estaran contractades per l’ajuntament de Cunit. Els perfils són els següents:

– LINIA DONA:

1 zeladora equipaments municipals – 12 mesos de contracte

– LINIA PANP:

1 coordinador de mesures penals  – 12 mesos de contracte

1 peó forestal/jardiner – 12 mesos de contracte

3 peons forestals/jardiners – 6 mesos de contracte

El Regidor d’Ensenyament, Formació i Ocupació, el Sr. Jaume Casañas i l’alcaldessa, la Sra. Montserrat Carreras, donen la benvinguda als 6 treballadors, 3 homes i 3 dones, desitjant que com cada any aquest programa sigui un éxit, i contribueixi principalment a millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiades i alhora que la seva feina suposi una millora pel municipi de Cunit.

        

 

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur” i pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.

Normativa de referència:

-Resolució TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

-Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Tancar menú