Que són els Certificats de Professionalitat?

Els Certificats de Professionalitat són titulacions oficials vàlides en tot l’Estat espanyol que acrediten el domini de determinades competències (coneixements, habilitats i aptituds) que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral. Ens referim a les competències que permeten configurar cadascuna de les qualificacions regulades pel Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional mitjançant l’Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL), i aquí a Catalunya mitjançant l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

A qui van dirigits?

Els cursos de Formació Ocupacional que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP) estan adreçats a persones treballadores en situació d’atur (70%) o en actiu.

 

Amb la col·laboració:

Imatgen de Formació ocupacional 1
Imatgen de Formació ocupacional 2
Imatgen de Formació ocupacional 3

Amb la certificació de qualitat:

LOGO