Què són les competències professionals?

Imatgen de Competències 1

El conjunt integrat de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals, considerats en un sentit molt ampli, que es posen en joc en l’execució d’una determinada activitat laboral.

El model de gestió per competències és actualment el model predominant en l’àmbit de recursos humans. Implica la recerca del major grau d’ajust possible entre les competències necessàries per al desenvolupament amb èxit d’un lloc de treball i les competències del treballador.

Així doncs, ens convé conèixer quin és el nostre perfil de competències i valorar si encaixa amb les competències requerides per l’ocupació del nostre objectiu professional.

Les competències es poden entrenar i millorar amb experiències que acumulem al llarg de la nostra vida tant en el mercat de treball com en altres facetes de la nostra vida quotidiana. També es poden realitzar formacions específiques per al desenvolupament d’una determinada competència.

En aquest enllaç de Barcelona Activa podràs conèixer quin és el teu domini de les competències més demandades a l’actual mercat de treball.