Adapta el teu currículum al perfil i necessitats de l'empresa. 

Fes arribar el teu currículum. És una manera de mostrar el teu interès.

Autocandidatura
Xarxa de contactes

La xarxa de contactes es construeix amb persones de l'entorn familiar, social i professional.

A través d'aquesta podem tenir informació, més la possibilitats d’accedir a certes empreses i una bona referència sobre la nostra persona.

Són portals web especialitzats en la recerca de feina. En aquests hi ha moltes i molt variades ofertes feina. 

De manera general, registres el teu currículum i et vas apuntat a les ofertes que són del teu interès. 

 

Webs de recerca de feina
Empreses de selecció

Són empreses especialitzades en seleccionar els candidats que millor compleixen els requisits manifestats per les empreses. 

En aquestes podem trobar ofertes de diferents perfils professionals. 

Pàgines de treball d'un sector professional concret

Borsa de treball
Imatgen de On cercar feina? 1