Treball i Formació extra COVID 19

Actuacions subvencionables

2.1 Les actuacions subvencionables per les accions d’experiència laboral i de formació transversal, d’acord amb la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/156/2018, són les línies de subvenció següents:

2.1.1 Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació.

2.1.2 Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació.

2.2 Els àmbits d’actuació per a les accions d’experiència laboral d’aquesta convocatòria extraordinària són els descrits a l’article 16.1 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig:

a) Activitats de suport a la represa de l’activitat: tots aquells àmbits d’actuació locals relacionats amb activitats de suport a la represa de l’activitat per raó de la reactivació de l’activitat econòmica afectada per la COVID19, com per exemple agents cívics per a mercats municipals, transports públics, informadors de suport a altres serveis locals com policia local, entre d’altres.

b) Activitats d’interès social i educatiu: tots aquells àmbits de suport a tasques socials i educatives, com per exemple, acompanyar al metge, distribució d’aliments i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, suport telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la comunitat i a la gent gran.

c) Altres activitats addicionals als àmbits d’actuació habituals de les entitats locals.

2.3. D’acord amb l’article 16.2 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, les persones destinatàries han de realitzar 60 hores de formació transversal.

Persones destinatàries

5.1 Podran ser persones destinatàries de les subvencions que s’estableixen en aquesta Resolució, les previstes a l’article 17 del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig:

5.1.1 Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

5.1.2 Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

a) Les persones més grans de 45 anys.

b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

5.2 D’acord amb apartat 2 de l’article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la contractació de dones.

En cas que d’acord amb les dades d’atur registrat no es pugui assolir aquesta condició és podrà contractar sense complir aquest percentatge.

5.3 Les persones destinatàries de les línies recollides a aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics indicats en els apartats anteriors, en el moment de l’oferta de treball, i el requisit d’estar en situació de demandants d’ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d’inici de la contractació laboral.

Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Projectes concedits a Cunit: 

 • Línia COVID- 1 sensibilitzador/a ambiental Covid 19
 • Línia PANP – COVID – 1 sensibilitzador/a ambiental Covid 19

Pots consultar els criteris de selecció  aquí

Joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil​

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Estem treballant en la presentació de la sol·licitud per participar en la convocatòria.  

 • Data límit d’inici: 15 de desembre de 2020
 • Data límit finalització: 14 de juny de 2021

Diputació Tarragona - reactivació ocupacional i econòmica derivada del COVID-19

Aquestes subvencions busquen promoure la creació d’ocupació i la generació d’activitat econòmica després de l’afectació que ha provocat la crisi sanitària de la Covid-19 al Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, i del Baix Penedès mitjançant dos programes d’acció:

 • Programa de reactivació ocupacional destinat a finançar les despeses derivades per la contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Programa de reactivació econòmica destinat a finançar les despeses realitzades pels municipis de la demarcació orientades a la dinamització econòmica local a partir de la situació excepcional generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

Convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19.

Pendent de resolució 

Data límit contractació: 31 de desembre de 2020

Treball i Formació TREFO-PANP

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen amb més dificultads d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

– PANP: per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi, ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA) i preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

– PRGC: per a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

– DONA: per a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

– ACOL: per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

– COOR: accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a laconcessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Projectes concedits a Cunit: 

 • TREFO PANP – 1 Coordinador de mesures penals.
  • Data d’inici 28/12/2018 fins 27/12/2019
 • TREFO DONA -1 Zeladora
  • Data d’inici 28/12/2018 fins 27/12/2019
 • TREFO PANP –
  • 3 Peons forestals (6 mesos) – Data d’inici 28/01/2019 fins 27/07/2019
  • 1 Peó forestal (12 mesos) – Data d’inici 28/01/2019 fins 27/01/2020

Pots consultar els criteris de selecció  aquí

Enfeina't

El Programa Enfeina’t consisteix en la contractació laboral i acompanyament a la contractació i inserció de les persones desocupades de llarga durada, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació, i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral. 

Denominació del projecte: “Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública i edificis públics dins de la convocatòria 2018”.

El SOC atorga 20 contractacions a tota la comarca del Baix Penedès, de les quals s’assigna 1 contractació a 12 mesos a jornada completa a Cunit. 

 • Inici: 23 de desembre de 2019
 • Finalitza:  22 de desembre de 2020

Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona

És un projecte entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació de Tarragona que facilita la pràctica laboral i l’adquisició d’experiència de persones en situació d’atura mitjançant la seva contractació laboral. El programa s’adreça a persones aturades de llarga durada

Projecte: Millora i condicionament de l’entorn natural de Cunit, emmarcat en el Pla d’Ocupació del Baix Penedès 2018.

Contractació de 5 peons forestals a càrrec de la Diputació de Tarragona que realitzaran tasques als següents municipis: Albinyana, la Bisbal del Penedès, Calafell, Cunit, el Vendrell, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Sant Jaume dels Domenys.

 • Data inici Cunit: 22 de novembre de 2018
 • Data finalització Cunit: 31 de desembre de 2018

Integra

L’Ajuntament de Cunit i la Fundació Santa Teresa col.laboren des del 29 de març de 2019 en el desenvolupament d’actuacions de suport a la integració laboral de persones amb discapacitat i/o transtorn mental de Cunit.

L’objectiu és millorar les oportunitats d’ocupació de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de la comarca de Cunit, garantint una atenció especialitzada en el seu procés d’integració laboral a altres empreses o administracions.

En el marc d’aquesta col.laboració es duran a terme diferents accions conjuntament en benefici d’aquest col.lectiu, fonamentalment en tres àmbits: orientació i recerca de feina, intermediació amb les empreses i formació.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals habituals.

Fes el registre a la borsa de treball i dona la teva autorització.

http://som.cunit.cat/

Una cop validada la sol·licitud, la tècnica d’orientació et citarà per fer una entrevista. Si tens qualsevol dubte, contacte amb el servei.