Sistema educatiu a Catalunya

Imatgen de Recursos formatius 1
Font: Departament d'educació

Educació d'adults

La realització d’aquesta formació pot ser motivada per diferents objectius com: obtenir una titulació,adquirir competències tècniques i professionals o simplement, ampliar coneixements. 

Quins estudis es poden cursar?

Si tens qualsevol dubte, apropat al CFA Dolors Paul a Cunit

Imatgen de Recursos formatius 2

És un institut a distància del Departament d’Ensenyament que permet estudiar de manera no presencial. 

 1. Graduat en educació secundaria (GES)
 2. Batxillerat
 3. Cicles formatius de formació professional
 4. Escola Oficial d’Idiomes
 5. Accés als cicles de Grau Superior
 6. Formcions especialitzades
 7. Cursos oberts: projecte miniops
 8. Preparació per a les proves d’accés a la Universitat (PAU)
 9. Formació pedagòcia i didàctica
 10. Competic 3
 11. Català per a joves residents a l’estranger

Homologació i convalidació d'estudis estrangers

L’organisme encarregat de la homologació i convalidació de titols i estudis cursats a l’estranger és el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són documents oficials a tot el territori espanyol.  Garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigencies del mercat de treball. Aquestes estàn regulades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals . Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica. 

Formació contínua

La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de les persones treballadores per tal d’adaptar els seus perfils a les necessitats empresarials. Va dirigida principalment a treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l’accés de treballadors/ores en situació d’atur.

En el següent enllaç podreu trobar el catàleg de totes les entitats que han rebut finançament destinat a programes de formació professional per a les persones treballadores ocupades.