Totes les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació i promoció econòmica han creat la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès.

Per primer cop s’ha posat en marxa una acció integral i coordinada que, juntament amb les empreses, permetrà tenir una visió integral de les necessitats i optimitzar els resultats de les polítiques públiques amb l’única finalitat d’ajudar-te a trobar feina. 

Aquest programa ha estat cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya durant les seves tres edicions (2018-2019 i 2010).

Si vols participar-hi inscriu-te al web de la xobp. 

Al 2014 tots els  ens locals de la comarca del Baix Penedès van signar un conveni per elaborar una diagnosi socioeconòmica territorial estratègica del Baix Penedès, amb l’objectiu de millorar la coordinació de les tasques per al foment de l’ocupació i la promoció econòmica del territori. 

De la Diagnosi se’n deriven estratègies i àmbits clau d’intervenció ordenats en 8 línies diferenciades. Aquest és, doncs, el punt de partida compartit per totes les administracions del territori, que caldrà aprofundir durant un procés posterior de Planificació Estratègica. Per aquesta raó,  el Consell Comarcal del Baix Penedès, acompanyat pels ajuntaments de la comarca i amb el suport d’associacions empresarials amb implantació al territori i empreses consolidades dels diferents sectors econòmics de la comarca, concorren a convocatòria TSF/1695/2016, detectada la necessitat d’iniciar el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022.