Al 2014 tots els  ens locals de la comarca del Baix Penedès van signar un conveni per elaborar una diagnosi socioeconòmica territorial estratègica del Baix Penedès, amb l’objectiu de millorar la coordinació de les tasques per al foment de l’ocupació i la promoció econòmica del territori. 

El document que es presenta a continuació és el fruit de la tasca de revisió de les actuacions del pla anterior, i de la detecció de nous reptes i voluntats que es puguin traduir amb noves actuacions a executar els anys 2023 i 2024.

Per visualitzar el Pla Estratègic 2023-2024 clica aquí. 

Amb el programa “Treball a les comarques”, el SOC promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local a diverses comarques de Catalunya amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació.  Des del SOC, s’ofereix suport a les entitats locals de les comarques esmentades per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades als següents aspectes:

-Diagnosticar, planificar i executar de manera integrada les actuacions.

-Intervenir sobre el teixit productiu, especialment, en els sectors estratègics.

-Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació.

La subvenció atorgada pel SOC en l’actual convocatòria és d’un total de 233.755,20 € pel projecte “PLA DE DINAMITZACIÓ OCUPACIONAL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. Treball a les comarques 2022”.

S’han contractat 6 tècnics per part de l’Ajuntament del Vendrell: 3 prospectors d’empresa, 2 orientadors laborals i 1 tècnic de governança, els quals realitzaran les següents actuacions emmarcades en 2 àrees:

1) Governança i coordinació

Un tècnic serà el responsable de coordinació i governança i actuarà conjuntament amb la Unitat de governança per a la gestió del projecte, el control dels indicadors, la identificació d’experiències de cooperació territorial, i la reflexió al voltant de les futures polítiques d’ocupació.

2) Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció

Aquesta part del Pla està estructurada en 2 línies d’actuació:

– Prospecció d’empreses (compost per 3 tècnics). Es treballarà per a actualitzar i aprofundir el coneixement de l’entorn productiu, i cultivar la relació entre els òrgans d’ocupació i les empreses. Aquesta actuació es preveu que tingui un impacte en el disseny de les polítiques ocupacionals dels propers anys al Baix Penedès.

 – Dispositiu d’inserció laboral (compost per 2 tècnics). Es realitzarà atenció a un mínim de 75 usuaris de tota la comarca, i s’organitzaran 30 tallers de competències TIC i d’habilitats transversals amb l’objectiu d’oferir formació al propi municipi a la població desocupada dels 14 municipis de la comarca. A més, hi haurà speed-datings empresarials i visites a empreses per tal d’apropar a les persones en cerca de feina i les empreses. Aquests dos tècnics d’orientació laboral també reforçaran els Serveis Municipals d’Ocupació.

Per concloure, s’ha de destacar que amb aquest projecte és donarà un impuls de les polítiques ocupacionals i de promoció econòmica. També cal posar de relleu el compromís del SOC amb la comarca, i també el treball conjunt de col·laboració del Consell Comarcal i tots els municipis en benefici del Baix Penedès.