El Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local ( DOGC núm. 7388, de 12.6.2017).

Durant 2017, coordinat pel Consell Comarcal, es  desenvolupa el Pla Estratègic de Desenvolupament i Ocupació del Baix Penedès. Amb la voluntat d’iniciar actuacions seguint les indicacions del Pla Estratègic, s’inicien programes per a impulsar un “Pla de millora dels polígons d’activitat econòmica de la comarca del Baix Penedès

L’objectiu és aprofitar les oportunitats que presenta la recuperació econòmica per a la creació d’activitat i ocupació a la comarca, actuant tots els agents socioeconòmics de forma coordinada i generant les bases per a que el teixit socioeconòmic del Baix Penedès s’enforteixi.

Totes les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació i promoció econòmica han creat la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès.

Per primer cop s’ha posat en marxa una acció integral i coordinada que, juntament amb les empreses, permetrà tenir una visió integral de les necessitats i optimitzar els resultats de les polítiques públiques amb l’única finalitat d’ajudar-te a trobar feina.

Pendents de la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya.