2 noves incorporacions a Cunit en el marc del conveni signat entre Cunit i el CCBP per l’execució del Programa Treball i Formació RMI 2015.

  • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient 2 noves incorporacions a Cunit en el marc del conveni signat entre Cunit i el CCBP per l’execució del Programa Treball i Formació RMI 2015.

Ahir dimarts 29 de desembre van començar els treballs d’acondicionament d’espais públics, emmarcats dintre del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Cunit per a l’execució del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiaries de la Renda Mínima d’Inserció (EMO/244/2015).

Aquesta subvenció ha permès al Consell Comarcal del Baix Penedès realitzar 12 contractacions de peons de la construcció a jornada completa durant sis mesos per a desenvolupar el projecte “Arranjament d’espais públics”. Aquestes 12 contractacions s’han assignat als diferents municipis de la comarca, que no van poder concorre a la convocatòria, d’acord amb el número de persones aturades que hi ha a cada municipi. Per aquesta raó, al municipi de Cunit li pertoquen 2 contractacions.

D’acord amb el que estableix la normativa EMO/244/2015, de 29 de juliol, els requisits que han de complir les persones que es contractin són:

  • Ser beneficiàries de la renda mínima d’inserció
  • Inscrites a l’Oficina de Treball com a demandats d’ocupació no ocupades
  • Tindran caràcter preferent les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció que reuneixin alguna d’aquestes característiques:
  • Dones amb càrregues familiars.
  • Joves entre 18 i 30 anys.
  • Persones de més de 40 anys.
  • Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l’RMI.

La selecció dels 2 candidats s’ha realitzat, com cada any, a partir de llistat de persones complidores dels requisits assenyalats anteriorment, facilitat per l’Oficina de Treball i Formació del Vendrell a l’Ajuntament de Cunit, i ha finalitzat amb un procés de selecció dels candidats mitjançant entrevistes que ha tingut en compte també altres criteris socials. Tots els seleccionats són de Cunit.

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social ccbp som  soc1