Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020

  • Categoria de l'entrada:Ocupació
Actualment esteu veient Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020

Comença el procés de selecció de 1 dona per un període de 12 mesos i a temps complet, en el marc del la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR).

Tota la informació sobre els requisits i el procés de selecció es pot consultar en les Bases aprovades per la corporació en data 26 de gener de 2021. 

El termini de presentació de les sol·licituds mitjançant registre electrònic o al registre general a l’OAC serà de 10 dies naturals a comptar des del dia 28 de gener de 2021. 

L’oficina de Treball gestionarà una oferta de treball experiencial i derivarà a l’entitat beneficiària persones candidates que reuneixin els requisits previstos a aquesta Ordre i a la Resolució de la convocatòria, d’acord amb les prioritats que a cada línia es puguin establir.

En cas de considerar que es compleixen els requisits per ser persona beneficiària, es pot contactat amb el SOM Cunit, que derivarà les dades a l’OTG del Vendrell per tal que facin les comprovacions necessàries i, si correspon, enviar-nos a la persona com a candidata. 

Normativa:

  • RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatoria per l’any 2020 de la línea DONA i per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer de subvenció del Programa Treball i Formació. 
  • ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
  • Bases del procés selectiu del personal corresponent a la convocatòria del Programa Treball i Formació de la Linia DONA.
Imatgen de Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020 1
Imatgen de Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020 2
Imatgen de Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020 3
Imatgen de Comença el procés de selecció a Cunit del Programa TREFO DONA 2020 4