El CP de socorrisme en espais aquàtics naturals està en marxa

  • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient El CP de socorrisme en espais aquàtics naturals està en marxa

El pasat dia 15 de febrer va començar la formació de Certificat de Professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals a Cunit. Aquesta formacíó consta de 380 hores teorico pràctiques i 80 de pràctiques professionals no laborals. 

Competència general

Vigilar la seguretat dels usuaris en zones de bany públic d’espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat o socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant una vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l’àrea de gestió de serveis d’esport, oci i turisme, dedicada a la prevenció i recuperació, en entitats de naturalesa pública o privada, petites i mitjanes empreses, tant com autònom com per compte aliè, amb independència de seva forma jurídica

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Banyista socorrista
Socorrista de suport en Unitats d’Intervenció Aquàtica
Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
Socorrista en activitats nauticoesportives
Socorrista en llacs i embassaments
Socorrista en platges fluvials
Socorrista en platges marítimes

Aquesta formació està subvencionada pel SOC i el SEPE en el marc de la convocatòria FOAP 2021. 

Imatgen de El CP de socorrisme en espais aquàtics naturals està en marxa 1
Imatgen de El CP de socorrisme en espais aquàtics naturals està en marxa 2
Imatgen de El CP de socorrisme en espais aquàtics naturals està en marxa 3