Formació Programa Garantia Juvenil

  • Categoria de l'entrada:Ocupació
Actualment esteu veient Formació Programa Garantia Juvenil
formacio

Al mes de febrer es va posar en marxa el Programa de Garantia Juvenil amb l’objectiu de lluitar contra l’atur juvenil.

L’objectiu del programa és garantir que els joves menors de 29 anys puguin rebre una oferta d’ocupació, de formació contínua o un període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturats.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 29 anys, inscrits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Des de l’Oficina Jove del Baix Penedès s’ha posat en marxa la realització del certificat de professionalitat ADGG0508 – Operacions de gravació i tractaments de dades i documents.

La realització d’aquesta formació es totalment gratuïta i els requisits per a participar són:

  • Tenir entre 16 i 29 anys d’edat
  • Estar en situació d’atur
  • No estar realitzant cap formació
  • Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Dades bàsiques del curs:

  • Data d’inici: 01/10/2015
  • Data final: 26/02/2016
  • Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00
  • Ubicació: El Vendrell

Per a més informació contacteu amb l’Oficina Jove del Baix Penedès garantiajuvenil@baixpenedes.cat