Obert el procés de selecció d’un orientador/a laboral per l’ajuntament de Cunit vinculat a les subvencions del SOC

Actualment esteu veient Obert el procés de selecció d’un orientador/a laboral per l’ajuntament de Cunit vinculat a les subvencions del SOC

Comença el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/es d’orientació laboral, subgrup A2 de l’Ajuntament de Cunit, per a cobrir possibles vacants dins de programes subvencionats en l’àmbit de l’ocupació i/o formació.

Presentació d’instàncies: del 14/04/2022 al 03/05/2022

Lloc: Registre General de l’Ajuntament de Cunit o seu electrònica

Consulta de les bases: Butlleti Oficial de la Província de Tarragona, tauler d’anuncis electrònic i pàgina web municipal.