Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II)

Actualment esteu veient Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II)

La regidoria de Formació i Ocupació ha rebut la subvenció FOAP per a l’execució del Certificat de Professionalitat de Socorrisme en espais aquàtics naturals (AFDP0209) – nivell II.

Pots fer la preinscripció a la web del SOM Cunit (aquí)

Quin és l’objectiu del Certificat de Professionalitat de Socorrisme en espais aquàtics naturals (AFDP0209) – nivell II ?

L’objectiu d’aquesta formació és vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant un vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

El CP té una duració total de 480h: formació teórica (340h) + formació pràctica (80h)

La data prevista d’inici és a finals dels mes de febrer i serà una formació presencial.

TEMARI

 • MF0269_2 (Transversal): Natació (120 hores).
  • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic (40 hores).
  • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic (80 hores).
 • MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals (60 hores).
 • MF1083_2: Rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (120 hores).
  • UF1499: Tècniques de natació i condició física en el rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (30 hores).
  • UF1500: Extracció i trasllat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (90 hores).
 • MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores).
 • MP0187: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de socorrisme en espais aquàtics naturals (80 hores).

REQUISITS D’ACCÉS

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació. Les persones que accedeixin a la formació mitjançant aquesta opció cal que realitzin una prova d’ accés.
  Amb la col·laboració:  
Imatgen de Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II) 1
Imatgen de Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II) 2
Imatgen de Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II) 3
Imatgen de Obertes les inscripcions al CP Socorrisme en espais aquàtics naturals (nivell II) 4