Selecció 3 contractacions Programa Treball i Formació DONA 2022

  • Categoria de l'entrada:Ocupació
Actualment esteu veient Selecció 3 contractacions Programa Treball i Formació DONA 2022

El SOC ha resolt favorablement a l’Ajuntament de Cunit la subvenció del programa Treball i Formació línia DONA 2022. Aquesta subvenció permetrà a l’Ajuntament contractar tres vetlladores per als centres educatius de Cunit.

D’acord amb la normativa aquesta subvenció va destinada a:

  • Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

  • Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació.

S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

En aquest apartat, es prioritzen les dones de famílies monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

La situació de mare monoparental es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de mare de família monoparental.

La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l’edat ordinària de jubilació ha de ser acreditat per la persona interessada davant l’entitat sol·licitant de la subvenció mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

A banda del requerit a la normativa és indispensable tenir com a mínim la titulació de Vetlladora Escolar i/o Monitora de Lleure.

La selecció, que començarà després de festes, es basarà en les candidatures que l’OTG del Vendrell faci arribar a l’Ajuntament. Per tant, si compleixes els requisits de la normativa i tens la titulació requerida per desenvolupar les tasques, posa’t en contacte amb l’Oficina de Treball del Vendrell per assegurar-te que estàs inscrita com a demandant d’ocupació i que totes les dades estan actualitzades, i indicant que estàs interessada en la convocatòria TREFO DONA 2022 . El telèfon de contacte és 900.800.046.