Selecció de 5 contractacions en el marc del Programa de reactivació ocupacional de la Diputació de Tarragona

Actualment esteu veient Selecció de 5 contractacions en el marc del Programa de reactivació ocupacional de la Diputació de Tarragona

En el marc de la Convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19, la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Cunit una subvenció que permetrà la contractació de 5 persones de Cunit. 

El Programa de reactivació ocupacional està destinat a finançar les despeses derivades per la contractació temporal de persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei d’Ocupació de Catalunya

Per altra banda, la normativa assenyala uns col.lectius preferents:

  • Joves de menys de 35 anys, a la data d’inici de la contractació
  • Dones
  • Majors de 45 anys, a la data d’inici de la contractació
  • Persones autònomes que han hagut de cessar la seva a activitat com a conseqüència de la Covid-19.

 Perfils a contractar:

Procés de selecció:

Per a la selecció de personal no serà d’aplicació la normativa dels procediments de selecció de personal d’aquestes entitats ja que el personal seleccionat no es considera inclòs en les corresponents plantilles o relacions de lloc de treball, i, per tant, no correspon una oferta pública d’ocupació prèvia.

L’oficina de Treball (OTG) facilitarà a l’entitat beneficiària una llista amb persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits. A banda, les entitats poden també fer servir mitjans propis per aconseguir candidatures.

A banda dels requisits establerts a la normativa i assenyalats anteriorment, l’Ajuntament de Cunit ha establert uns criteris per a la selecció de les persones candidates. Aquests criteris han estat aprovats per decret d’alcaldia i estan publicats a la web municipal, i a la web del  Servei d’Ocupació Municipal.

D’acord amb la normativa les contractacions els contractes de treball s’hauran d’iniciar abans del 31 de desembre de 2020 i hauran de finalitzar abans del 30 de juny de 2021.

Imatgen de Selecció de 5 contractacions en el marc del Programa de reactivació ocupacional de la Diputació de Tarragona 1