Sessió informativa del Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària

 • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient Sessió informativa del Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària

Certificat de professionalitat: “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”

    Sessió informativa: 18 i 26 de setembre de 2017 – 10:30h 

    Dependències Municipals del C/ dels Horts, 5 – Cunit

Objectiu del curs.- Preparar-te per atendre a les persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

 • Inici: 2/10/2017
 • Fi: 16/03/2018
 • Durada: 470 hores (370h teòriques, 20h formació complementària i 80h pràctiques)
 • Idioma: Català
 • Horari: 8:30 – 14.30h
 • Lloc: Edifici Complex Cultural (Carrer de la Creueta S/N, Cunit)

Aquest certificat de professionalitat és una titulació oficial amb reconeixement laboral que atorga, a Catalunya, el Servei d’ Empresa i Ocupació, i és reconeguda pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El curs esta dirigit a:

 • Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació.
 • El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Treballarà en l’àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia. Podrà desenvolupar la seva activitat professional dins el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

 La validesa del Certificat és d’àmbit estatal  i europeu amb les següents sortides professionals:

 • Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.
 • Cuidador/a de persones dependents en institucions.
 • Gericultor/a.

Requisits d’accès

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

Documentació imprescindible que s’ha d’entregar a la sessió informativa

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia DNI
 • Document que acrediti alguna de les formacions requerides
 • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per Internet.

Poden confirmar la seva assistència al SOM Cunit a través dels mitjans habituals de contacte, per telèfon al 977 67 62 92 o per e-mail  a somcunit@cunit.cat (indicant al correu les dades personals i de contacte).

És imprescindible que confirmin l’assistència ja que hi ha places limitades.

Per a més informació, pot contactar amb el SOM Cunit (Carrer dels Horts, 5, Cunit) i amb l’entitat que realitzat la formació, la Fundació Pere Tarres, mitjançant el telèfon 93 410 16 02 o el correu electrònic formacio@peretarres.org.

Cartell sessió informativa 18 i 26 de setembre a les 10.30h