Última Sessió informativa del CP Sociosanitari

Actualment esteu veient Última Sessió informativa del CP Sociosanitari

Vols treballar en l’àmbit sociosanitari? Aprofita i informa’t sobre el certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a la sessió informativa.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Sessió informativa: 2 de Febrer a les 10 h

CUNIT | Sala Multiusos de l’espai Jove | C/ dels Horts, 5 | 43881

 Objectiu del curs: Preparar-te per atendre a les persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Inici: 13/02/2017

Fi: 27/10/2017

Durada: 470 hores (370h teòriques, 20h formació complementària i 80h pràctiques)

Idioma: Català

Horari: 9.00 – 14.00h

Lloc: Edifici Complex Cultural (Carrer de la Creueta S/N, Cunit)

 Aquest certificat de professionalitat és una titulació oficial amb reconeixement laboral que atorga, a Catalunya, el Servei d’ Empresa i Ocupació, i és reconeguda pel “Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El curs esta dirigit a:

 • Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació.
 • El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Treballarà en l’àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia. Podrà desenvolupar la seva activitat professional dins el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

 La validesa del Certificat és d’àmbit estatal  i europeu amb les següents sortides professionals:

 • Cuidador/a de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.
 • Cuidador/a de persones dependents en institucions.
 • Gericultor/a.

Cartell – Certificat de Professionalitat. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Requisits d’accès

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

Documentació imprescindible que s’ha d’entregar a la sessió informativa

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia DNI
 • Document que acrediti alguna de les formacions requerides
 • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per Internet.

Es imprescindible que confirmin l’assistència ja que n’hi ha límit de places disponibles. Poden confirmar la seva assistència al SOM Cunit mitjançant els medis habituals de contacte, per telèfon al 977 67 62 92 o per e-mail  a somcunit@cunit.cat.

Per a més informació, pot contactar amb el SOM Cunit (Carrer dels Horts, 5, Cunit) i amb l’entitat que realitzat la formació, la Fundació Pere Tarres, mitjançant el telèfon 93 410 16 02 o el correu electrònic formacio@peretarres.org.