Vols començar l’any formant-te? noves formacions de certificat de professionalitat

  • Categoria de l'entrada:Formació
Actualment esteu veient Vols començar l’any formant-te? noves formacions de certificat de professionalitat

CP atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Imatgen de Vols començar l'any formant-te? noves formacions de certificat de professionalitat 1

Data: Del 17/02/2022 al 09/06/2022
Durada: 490 hores
Modalitat: Semipresencial
Horari: 9 h a 14 h de dilluns a divendres
Adreçat a: Prioritariament persones a l’atur
Objectius:
Atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

CP dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

Imatgen de Vols començar l'any formant-te? noves formacions de certificat de professionalitat 2

Data: Del 19/04/2022 al 02/06/2022
Durada: 330 hores
Modalitat: Presencial
Horari: 9 h a 14 h de dilluns a divendres
Adreçat a: Prioritariament persones a l’atur
Objectius:
El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

CP socorrisme en espais aquàtics naturals

Imatgen de Vols començar l'any formant-te? noves formacions de certificat de professionalitat 3

Data: pendent confirmació
Durada: 420 hores
Modalitat: Presencial
Horari: 9 h a 14 h de dilluns a divendres
Adreçat a: Prioritariament persones a l’atur
Objectius:
Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant un vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.