A l’Ajuntament de Cunit li ha estat atorgada la subvenció Programa Treball i Formació 2015.

  • Categoria de l'entrada:Ocupació
Actualment esteu veient A l’Ajuntament de Cunit li ha estat atorgada la subvenció Programa Treball i Formació 2015.

Ahir l’Ajuntament de Cunit va rebre la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya en la que s’informa favorablement de l’atorgament de la subvenció EMO/204/2015 – Programa de Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament les de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació que l’entitat va sol·licitar a finals del mes de juny de 2015.

Aquesta subvenció permetrà a l’ajuntament realitzar 6 contractacions de peó forestal a jornada completa durant sis mesos per a desenvolupar el projecte “Neteja de boscos i condicionament d’espais públics”. La data d’inici d’aquestes contractacions serà el 16 de novembre de 2015.

Els requisits que han de complir totes les persones que es contractin s’estableix a la normativa EMO/204/2015, de 23 de juny:

  • Persones aturades, prioritàriament a partir de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació.
  • Estar inscrites a l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades.
  • Haver exhaurit la prestació desocupació i/o subsidi sense nous drets a percebre’ls a la data de selecció.
  • Queden exclosos beneficiaris del Plan Prepara o RAI.
  • Experiència laboral demostrable com jardiner i/o forestal.

En el cas de que hi hagi més candidats que compleixin els requisits establerts per normativa que contractacions a realitzar, l’ajuntament realitzarà la selecció dels candidats tenint en compte criteris socials i familiars.

Per tal d’agilitzar els tràmits els usuaris/es que compleixin els requisits i vulguin verificar si poden ser candidats a participar en aquesta subvenció es poden adreçar a les nostres oficines ubicades al carrer dels horts, 5 (Cunit) des d’on trametrem les dades l’Oficina de Treball de la Generalitat per a verificar el compliment dels requisits.

El regidor d’Ensenyament, Formació i Ocupació, el Sr. Jaume Casañas,  vol destacar la importància d’aquest tipus de programes que combinen la inserció laboral amb el desenvolupament de tasques d’interès general per al municipi.